درباره شرکت

بعد از اعمال تحریمها و نوسانات قیمت ارز ، تهیه قطعات و ملزومات اعم از ریز و درشت برای بسیاری از شرکتها و صنایع ، یکی از مهمترین دغدغه ها تبدیل شده است ، به همین دلیل شرکت صنایع توسعه مهر پایدار با داشتن سابقه چند ساله در زمینه بازرگانی و واردات کالا و همچنین برخورداری از روابط گسترده در میان شرکتهای تولید داخل تصمیم به از بین بردن این نگرانی برای صنعتگران عزیز کشور شد و تهیه کلیه قطعات را بر عهده گرفته است .