همکاری با صنایع

شرکت صنایع توسعه مهر پایدار در زمینه تهیه قطعات ، راه اندازی و تعمیر خطوط تولیدی با صنایع بزرگ همچون پتروشیمی ، سیمان ، آهن ، فولاد ، آلمینیوم ، خودروسازی و معادن همکاری داشته و اصل مهم اطمینان را در کارنامه خود بهمراه دارد .